Privacybeleid voor onze Producten en Diensten

Op deze pagina vindt u alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens in verband met onze producten en diensten.

Wie zijn wij?

Sinds haar oprichting in 2011 heeft LiveRamp als doel om aan haar klanten tools ter beschikking te stellen om hen toe te laten hun online marketing activiteiten te optimaliseren.

In België ontwikkelt LiveRamp haar activiteiten via de onderneming LiveRamp France SAS.

Welke gegevens verzamelen wij?

 • Direct identificerende gegevens

LiveRamp verzamelt direct identificerende gegevens zoals namen, voornamen, geboortedata, geslacht, titel, postadressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens worden verzameld via onze vertrouwde partners die informatie verkrijgen die vrijwillig door individuen wordt opgegeven via bijvoorbeeld vragenlijsten wanneer zij goederen kopen of zich abonneren op een dienst.

 • Indirect identificerende gegevens

Wij verzamelen ook gegevens wanneer u bepaalde websites en mobiele applicaties van onze partners gebruikt, zoals identificatoren gekoppeld aan uw apparaten (identificatiecookies, mobiele advertentie-identificatoren, enz.), evenals gehashte e-mailadressen en metagegevens (IP-adres, User Agent, tijdstempel, URL- of app-naam, enz.)

 • Gegevens met betrekking tot de synchronisatie van identificatoren  met onze partners

Sommige platformen kunnen ons ook gegevens verstrekken zoals voor- en achternamen, postadressen, e-mailadressen en telefoonnummers, in gehashte vorm, evenals identificatoren die specifiek voor hen zijn (zoals identificatiecookies), met als enig doel ons in staat te stellen met hen samen te werken bij de uitvoering van marketingactiviteiten van onze respectieve klanten.

 • Gegevens met betrekking tot uw interacties met online advertenties

Sommige partners, zoals partnerplatformen of internetserviceproviders, kunnen ons ook informatie verstrekken over de online advertenties waaraan u werd blootgesteld en uw mogelijke interacties met deze advertenties.

 • Gegevens die door onze klanten worden doorgegeven

Onze klanten kunnen ons gegevens verstrekken (bijvoorbeeld de namen en contactgegevens van alle of een aantal van hun huidige klanten), die wij matchen en koppelen aan gegevens in onze databanken. Hierdoor kunnen wij voor deze klanten online doelgroepen vinden op basis van hun offline gegevens, zodat deze klanten gericht kunnen adverteren aan personen in deze online doelgroepen.

 • Gegevens verstrekt door onze partners met het oog op het te gelde maken ervan

Wij ontvangen ook demografische en gedragsgerelateerde gegevens van partners die deze beschikbaar willen stellen aan onze klanten in wat wij noemen de « LiveRamp Marktplaats ». Vervolgens matchen wij deze gegevens met online-identificatoren met behulp van onze databases, en stellen het hieruit voortvloeiende online-marketingpubliek ter beschikking van onze klanten die hun marketingactiviteiten willen uitvoeren.

 • Gegevens met betrekking tot het beheer van uw voorkeuren

Als onderdeel van het platform voor toestemmingsbeheer dat wij aanbieden aan onze klanten die websites en mobiele applicaties uitgeven, verzamelen wij informatie met betrekking tot de keuzes die u via dit platform hebt gemaakt, evenals technische informatie zoals het type en de versie van uw browser, uw besturingssysteem en uw apparaat, het domein of de naam van de app die u hebt geraadpleegd, evenals een tijdstempel.

 • Gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de uitoefening van uw rechten

Om uw rechten te kunnen uitoefenen (bv. recht op bezwaar of toegang tot uw persoonsgegevens), kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en een identiteitsbewijs, die wij alleen zullen gebruiken om aan uw verzoek te voldoen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Herkenning

De activiteit van LiveRamp is het ontwikkelen en leveren van oplossingen aan onze klanten, die hen in staat stellen hun marketingactiviteiten te verbeteren. Deze oplossingen zijn gebaseerd op ons vermogen om de verschillende gegevens over eenzelfde persoon met elkaar in verband te brengen. Herkenning bestaat erin de door ons verzamelde persoonsgegevens te gebruiken om deze te matchen en te koppelen aan de door onze klanten aan ons verstrekte gegevens. Een klant kan bijvoorbeeld onze diensten gebruiken om gerichter te adverteren naar consumenten. Deze klant stuurt ons dan een bestand met zijn klanten- en prospectgegevens, bestaande uit hun voor- en achternamen en adressen, dat wij vervolgens koppelen aan onze gegevens. Wij genereren gepseudonimiseerde identificatoren voor deze consumenten en verwijderen vervolgens de door onze klant verzonden gegevens. Vervolgens sturen wij deze lijst met identificatoren naar partnerplatformen waarmee deze klant werkt, zodat zij online reclamecampagnes kunnen voeren die specifiek op deze consumenten zijn gericht. In het bijzonder kunnen wij informatie over u verwerken:

Voor de personalisering van online reclame die op verzoek van onze klanten door onze partners aan u wordt getoond. Als u bijvoorbeeld een website over kleding hebt bezocht en sportkleding hebt bekeken of gekocht, kunt u vervolgens op andere websites advertenties voor sportkleding zien. Dit komt doordat een cookie op uw apparaat is geplaatst en u heeft gekoppeld aan de lijst van consumenten die geïnteresseerd zijn in de sportkleding van onze klant, die vervolgens door onze klant wordt gebruikt via onze diensten en producten.

Om de doeltreffendheid van de advertentiecampagnes van onze cliënten te meten en te analyseren. Een sportkledingbedrijf wil bijvoorbeeld beter begrijpen of advertenties op hun website voor een nieuwe lijn sportkleding hebben bijgedragen tot een hogere verkoop. Onze diensten en producten kunnen door dit bedrijf worden gebruikt om na te gaan hoeveel advertenties werden bekeken en aangeklikt, en of de consument vervolgens een van de sportartikelen van het bedrijf heeft gekocht.

Om onze klanten en partners in staat te stellen hun producten en diensten op u af te stemmen, bijvoorbeeld bij de weergave van hun websites, mobiele applicaties en e-mails of door de optimalisering van dynamische marketing en reclame. Als u bijvoorbeeld eerder hebt aangegeven in sportkleding geïnteresseerd te zijn en vervolgens de website van een sportkledingbedrijf bezoekt, kan dat bedrijf op haar website aanbiedingen van sportkleding tonen die aangepast zijn aan uw profiel.

Om onze klanten en partners in staat te stellen uw online gedragsvoorkeuren te koppelen aan verschillende browsers en/of apparaten die u gebruikt om de relevantie van hun marketingactiviteiten te verbeteren. U bent bijvoorbeeld met dezelfde identifcator ingelogd op meerdere apparaten (zoals uw computer, smartphone en tablet) en u hebt op ten minste een van die apparaten geklikt op een online advertentie van een sportkledingbedrijf. Wanneer wij vaststellen dat u hoogstwaarschijnlijk dezelfde ingelogde gebruiker bent op deze verschillende apparaten, delen wij deze informatie met de partner. Hierdoor kan het bedrijf u relevantere aanbiedingen laten zien op uw verschillende apparaten. 

Het modelleren van publiekssegmenten waarop onze klanten hun producten en diensten kunnen afstemmen. Bijvoorbeeld, een sportkledingbedrijf is op zoek naar nieuwe potentiële klanten die geïnteresseerd kunnen zijn in sportkleding. Dit bedrijf kan onze diensten en producten gebruiken om te zoeken naar kenmerkende eigenschappen van consumenten met vergelijkbare kenmerken die via hun online-activiteiten interesse hebben getoond in de aankoop van sportkleding en andere consumenten met een aantal van dezelfde vergelijkbare kenmerken. Soortgelijke belangstelling kan worden afgeleid of verwacht op basis van deze vergelijkbare kenmerken, zoals het opzoeken van sportschoenen.

Om onze klanten in staat te stellen informatie die zij over u hebben verzameld aan bepaalde identificatoren of gegevens die beschikbaar zijn gesteld als onderdeel van onze producten en diensten te koppelen, met de bedoeling de verspreiding van reclame en marketing van onze klanten aan u te vergemakkelijken. Een sportkledingbedrijf beschikt bijvoorbeeld over eigen lijsten met namen, e-mailadressen en/of adressen van klanten die eerder sportkleding van het bedrijf hebben gekocht. Het bedrijf wil met deze klanten communiceren via een online-advertentie waarin een korting wordt aangeboden op online-aankopen. Het sportkledingbedrijf kan onze producten en diensten gebruiken om haar lijsten met geïdentificeerde namen, e-mailadressen en/of adressen om te zetten in groepen van cookie- en mobiele apparaat-identificatoren.

 • Beheer van uw voorkeuren: wij gebruiken uw gegevens met betrekking tot het beheer van uw voorkeuren uitsluitend om ons platform voor toestemmingsbeheer te exploiteren als onderaannemer voor onze klanten-uitgevers.

Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze producten en diensten te ontwikkelen, te testen, te verbeteren en op de markt te brengen, alsook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen.

Met wie kunnen wij mogelijks uw gegevens delen?

Met de enkele bedoeling om ons in staat te stellen met hen samen te werken, kunnen wij de door ons gebruikte identificatoren synchroniseren met die van onze partnerplatformen.

Wij delen ook informatie met onze klanten – zoals merken, agentschappen en marketingbedrijven – uit verschillende bedrijfstakken. Zij kunnen uw gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken:

 • Versturen van relevante marketingcommunicatie
 • Verbetering van de relevantie van marketingcommunicatie dankzij de gegevens met betrekking tot consumptiegewoonten en demografische gegevens
 • Opschonen, verbeteren en opwaardering van databases 
 • Onderzoek en analyse uitvoeren
 • Ontwikkelen en testen van producten
 • Verbeteren van klantenrelaties
 • Uw gegevens verbinden met en koppelen aan andere databases en marketing- of reclameplatformen
 • Plannen en beheren van het nemen van strategische beslissingen

Hierbij enkele voorbeelden van sectoren die in uw gegevens geïnteresseerd kunnen zijn: automobielindustrie, onderwijs, games, vrije tijd, kleinhandel, financiële diensten (bankwezen, leningen, kredietkaarten, verzekeringen, begrafenisplannen, enz.), verbetering van het dagdagelijkse leven, uitgeverijen, media, consumptieproducten (voeding, cosmetica, enz.), reizen, openbare diensten, enz.

LiveRamp is een multinational, wat betekent dat wij in het kader van onze dienstverlening de door ons verzamelde gegevens kunnen doorgeven aan andere entiteiten binnen onze groep. Wij maken ook gebruik van de diensten van bepaalde dienstverleners om ons te helpen bij de exploitatie van onze informatiesystemen. U vindt hier een lijst van onze belangrijkste onderaannemers LiveRamp kan ook verplicht worden om gegevens mee te delen als de wet dat voorschrijft.

Naarmate LiveRamp haar activiteiten ontwikkelt, kan het gebeuren dat de zeggenschap over LiveRamp, over een van haar dochterondernemingen of over een deel van haar activiteiten, wijzigt. In deze situatie worden persoonsgegevens beschouwd als overdraagbare activa, op voorwaarde van de naleving van en tenzij anders bepaald in de toepasselijke wettelijke bepalingen. Ook in het geval LiveRamp of een van haar dochterondernemingen wordt overgenomen, worden persoonsgegevens overgedragen activa beschouwd, op voorwaarde van de naleving van en tenzij anders bepaald in de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Sommige van deze ontvangers zijn gevestigd in landen ten aanzien waarvan de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen. In deze gevallen gebruiken wij door de Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen die dezelfde bescherming voor persoonsgegevens bieden als in Europa. Voor meer details kunt u de website van de Europese Commissie raadplegen: Standaardcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking?

De gegevensverwerking die LiveRamp als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, vindt plaats op basis van de rechtsgrond van het gerechtvaardigde belang, omdat deze noodzakelijk is om onze diensten aan onze klanten te kunnen leveren en deze diensten op hun beurt ook voordelig zijn voor zowel de consument, omdat ze hem/haar in staat stellen om tijdens het surfen advertenties en inhoud te zien die meer op zijn/haar interesses zijn afgestemd, als voor het ecosysteem van het web in het algemeen, omdat de extra inkomsten die door deze personalisering worden gegenereerd, helpen om het gratis karakter van talrijke inhoud te behouden. Wanneer deze verwerking gepaard gaat met het plaatsen of verzamelen van cookies of soortgelijke technologieën, of met het uitvoeren van marketingcampagnes, worden zij in overeenstemming met de regelgeving onderworpen aan uw toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens die wij van onze partners ontvangen zo lang als nodig is om onze producten en diensten te leveren binnen het kader en grenzen van onze contracten.

Wij bewaren ook onze eigen cookie-identificatoren in onze herkenningsdatabases gedurende 90 dagen vanaf de datum waarop u voor het laatst een partnersite hebt bezocht, en wij bewaren de bijbehorende metagegevens voor maximaal 12 maanden. Alle persoonsgegevens die niet voor een specifiek doel worden gebruikt, worden gewist.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op toegang tot uw gegevens, om ze te laten overdragen, om ze te corrigeren, om uw toestemming in te trekken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, om te vragen dat uw gegevens worden gewist, om de verwerking van uw gegevens te beperken en om richtlijnen op te stellen over het lot van uw gegevens na uw overlijden. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u de hieraan gewijde pagina Uw Rechten raadplegen.

LiveRamp heeft het EDAA-handvest ondertekend en neemt deel aan het « Your Online Choices »-programma, dat consumenten de mogelijkheid biedt om te zien hoe gerichte reclame aan hen wordt aangeboden, en om te kiezen of ze dergelijke aanbiedingen willen blijven ontvangen. Om meer te weten over over dit programma en het pictogram dat wordt weergegeven in digitale reclameoplossingen die gebruikmaken van gedragsgerelateerde gegevens verwijzen we naar https://www.youronlinechoices.com/.

LiveRamp neemt ook deel aan het transparantie- en toestemmingskader van IAB Europe en conformeert zich met de specificaties en het beleid daarvan. Ons bedrijfsidentificatienummer in dit verband is 97.

Andere informatie

Wijzigingen in ons privacybeleid – LiveRamp behoudt zich het recht voor om dit beleid up te daten en te herzien om eventuele wijzigingen in de regelgeving of ontwikkelingen in onze producten en diensten te weerspiegelen. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd met de datum van de laatste update.

Update: Mei 2021