Polityka usług

I. Jaki jest cel niniejszej polityki?

Streszczenie: 

Na tej stronie zamieszczone zostały wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych związanych z usługami LiveRamp.

Aby uzyskać informacje dotyczące wykorzystywania Twoich danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej, możesz zapoznać się ze specjalną polityką prywatności.

Grupa LiveRamp dostarcza swoim klientom narzędzia do optymalizacji działań marketingowych w Internecie. W ramach tych działań zbierane i przetwarzane są dane osobowe, które mogą umożliwiać bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osób fizycznych. 

W Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, w których jest obecna, grupa LiveRamp prowadzi działalność w ramach odpowiedzialności za przetwarzanie danych francuskiej spółki LiveRamp France SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlu i Spółek (RCS) miasta Nanterre pod numerem 399 792 381, z siedzibą pod adresem 25 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, Francja (dalej „LiveRamp” lub „my”). W niektórych przypadkach działamy również jako podmiot przetwarzający osobowe w imieniu naszych klientów. 

Niniejsza polityka zawiera informacje o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane podczas korzystania z naszych usług. Informacje te są podane w przejrzysty sposób, aby pomóc osobom, których dane dotyczą, zrozumieć nasze działania związane z przetwarzaniem danych, które przeprowadzamy zwyczajowo we współpracy z naszymi partnerami i które wynikają z pośredniego gromadzenia danych przez LiveRamp działającą jako administrator. W tym celu, jako uzupełnienie informacji zawartych w niniejszej polityce, podajemy również polityki informacyjne odpowiednich spółek partnerskich, z którymi prosimy się zapoznać.

Specyficzna terminologia wykorzystywana w niniejszej polityce, taka jak dane osobowe, administrator danych i podmiot przetwarzający dane, ma takie samo znaczenie jak w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych („RODO”). 

Kim są nasi „partnerzy”, o których mowa w tej polityce? Są to podmioty prowadzące działalność w ekosystemie cyfrowym, takie jak wydawcy stron internetowych i aplikacji mobilnych („Partnerzy ATS”).

Kim są nasi „klienci”, o których mowa w tej polityce? Naszymi klientami są reklamodawcy działający w sektorach takich jak handel detaliczny, motoryzacja, telekomunikacja i ubezpieczenia, którzy subskrybują nasze oferty usług oparteh na rozpoznawaniu, pseudonimizacji i synchronizacji. 

II. W jakich przypadkach LiveRamp przetwarza Twoje dane osobowe?

Streszczenie:

Celem LiveRamp jest połączenie różnych danych i urządzeń odnoszących się do tej samej osoby za pomocą technologii i metod rozpoznawania, pseudonimizacji oraz synchronizacji, aby umożliwić naszym klientom realizację ich własnych pomiarów, analiz oraz ukierunkowanej reklamy internetowej. 

* Rozpoznanie, aby połączyć dane osobowe określonej osoby, pozyskane z potencjalnie różnych źródeł lub w różnych formatach bądź strukturach.

* Pseudonimizacja, aby zapewnić maksymalną poufność i bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych osobowych.

* Synchronizacja, aby połączyć różne środowiska reklamowe.

LiveRamp przetwarza również Twoje dane osobowe w celu przetworzenia Twojego wniosku skorzystanie ze swoich praw.

A. LiveRamp przetwarza dane osobowe jako administrator anych, aby móc proponować rozwiązania oparte na „rozpoznawaniu”, pseudonimizacji i „synchronizacji” (nasze Cele)

Jaki jest kontekst? Nasza działalność polega przede wszystkim na opracowywaniu i proponowaniu klientom reklamowym rozwiązań umożliwiających usprawnienie ich działań marketingowych. Aby pokazywać ukierunkowane reklamy wybranym konsumentom, nasi klienci chcą mieć możliwość odnalezienia swoich klientów w różnych środowiskach reklamowych. 

Aby umożliwić naszym klientom odnalezienie klientów w różnych środowiskach reklamowych, rozwiązania LiveRamp opierają się na technologiach „rozpoznawania”, „pseudonimizacji” i „synchronizacji”, które łączą różne dane (gromadzone „online”) i różne urządzenia (np. komputer i tablet) tej samej osoby, w celu opracowania komunikatów kierowanych do niej w różnych środowiskach reklamowych.

Więcej informacji o kategoriach przetwarzanych danych.

Czy pseudonimizacja jest systematyczna? Proces rozpoznawania jest przeprowadzany w pierwszej kolejności na danych umożliwiających identyfikację bezpośrednio, tylko w naszym środowisku technicznym. Przed synchronizacją danych z różnymi środowiskami reklamowymi przeprowadzamy specjalny proces pseudonimizacji, polegający na przekształceniu informacji takich jak nazwiska, imiona, adresy e-mail i adresy pocztowe, w pseudonimowe identyfikatory. Do pseudonimizacji danych wykorzystujemy procesy techniczne i organizacyjne mające na celu usunięcie każdego elementu, który bezpośrednio identyfikuje określoną osobę. Dane pseudonimizowane pozostają danymi osobowymi chronionymi przepisami o ochronie danych osobowych, ale zapewniają wyższy poziom poufności w narzędziach marketingowych.

Kiedy przeprowadzana jest synchronizacja? Dopiero po przeprowadzeniu tego procesu pseudonimizacji synchronizujemy pseudonimowe identyfikatory z identyfikatorami różnych środowisk reklamowych, które obsługują kampanie naszych wspólnych klientów. Następnie udostępniamy tę pojedynczą listę pseudonimowych i zsynchronizowanych identyfikatorów bez żadnych innych informacji platformom reklamowym, aby umożliwić im prowadzenie internetowych kampanii reklamowych dla wybranych konsumentów. 

B. Działając jako podmiot przetwarzający, LiveRamp przetwarza dane osobowe w imieniu swoich klientów, którzy przeprowadzają analizy i ukierunkowywanie reklam, wykorzystują posiadane dane w celach finansowych 

Jakie przetwarzanie przeprowadza LiveRamp jako podmiot przetwarzający osobowe? Gdy dane osobowe naszych klientów zostaną pseudonimizowane i zsynchronizowane, są następnie udostępniane w środowiskach reklamowych do własnych celów. W tym przypadku działamy jako podmiot przetwarzający w imieniu naszych klientów, dlatego też takie przetwarzanie jest przeprowadzane na odpowiedzialność naszych klientów. 

Jakie są cele klientów LiveRamp jako administratorów danych? Cele realizowane przez naszych klientów, dla których działamy jako podmiot przetwarzający, można podzielić na następujące kategorie:  

– Dostosowanie reklam internetowych wyświetlanych Ci przez ich partnerów reklamowych. Na przykład, jeśli odwiedziłeś(-aś) witrynę internetową z odzieżą i przeglądałeś(-aś) strony „odzież sportowa”, możesz zobaczyć reklamy odzieży sportowej na innych witrynach internetowych. Dzieje się tak dlatego, że za Twoją zgodą na Twoim urządzeniu umieszczony został plik cookie, który powiązał Cię z prowadzoną przez naszego klienta listą konsumentów zainteresowanych odzieżą sportową, z której następnie korzysta nasz klient za pośrednictwem naszych usług.

– Pomiar i analizowanie skuteczności ich kampanii reklamowych. Na przykład spółka zajmująca się odzieżą sportową chce lepiej zrozumieć, czy reklamy nowej linii odzieży sportowej przyczyniły się do wzrostu sprzedaży. Nasze usługi mogą być wykorzystywane przez tę spółkę w celu pomiaru tego wpływu.

– Optymalizacja ich działań marketingowych, poprzez wynalezienie najbardziej odpowiednich kanałów przesyłania reklam (strony internetowe, aplikacje mobilne, poczta e-mail lub wiadomości SMS) przy jednoczesnym ograniczeniu liczby otrzymywanych reklam. Dla przykładu mogą wysyłać Ci wiadomości e-mail przypominające o promocjach na stronie marki, której jesteś klientem, unikając w ten sposób wielokrotnego wysyłania Ci tej samej reklamy na różnych urządzeniach (komputerach, tabletach czy telefonach), aby ograniczyć liczbę reklam, które otrzymujesz.

– Modelowanie segmentów odbiorców, pośród których nasi klienci mogą promować swoje produkty i usługi. Na przykład dana marka wprowadza na rynek nową kolekcję odzieży. Może ona korzystać z naszych usług w celu poszerzania swojej wiedzy na temat cech społeczno-demograficznych lub behawioralnych swoich obecnych klientów i analizy ich. W ten sposób będzie mogła następnie wybrać innych konsumentów o tych samych cechach, aby wysyłać im reklamy i pozyskiwać w ten sposób nowych klientów.

Uzyskanie zysków ze swoich segmentów odbiorców w celu wysyłania reklam ukierunkowanych lub pomiaru skuteczności kampanii. Niektórzy z naszych klientów mogą sprzedawać swoje segmenty marketingowe w oparciu o dane demograficzne i behawioralne w celu ukierunkowania reklam. Mogą więc przesyłać nam niektóre dane, takie jak dane kontaktowe (np. adres e-mail) i/lub identyfikatory cyfrowe (np. identyfikator pliku cookie) powiązane z segmentami marketingowymi. Naszą rolą jest ich pseudonimizacja i udostępnienie na „LiveRamp Marketplace”, czyli platformie technologicznej umożliwiającej ich synchronizację ze środowiskami reklamowymi naszych klientów w sposób selektywny, bezpieczny i pseudonimowy. 

Inni klienci mogą również sprzedawać analizy skuteczności kampanii reklamowych i zlecać nam przeprowadzanie takich analiz. W tym celu przesyłają nam swoje dane transakcyjne (np. zakupy dokonane u danej marki) lub dane dotyczące ekspozycji na reklamy internetowe lub telewizyjne, aby możliwe było przeprowadzenie tej analizy w imieniu reklamodawców. Naszą rolą jest porównanie osób, które zobaczyły kampanię reklamową z osobami, które kupiły produkt związany z tą kampanią, w celu opracowania raportu przedstawiającego wnioski dotyczące skuteczności w ujęciu zagregowanym.

C. LiveRamp może również przetwarzać dane jako współadministrator danych

Jesteśmy współadministratorami danych wraz z naszymi partnerami ATS: oznacza to, że wspólnie ustalamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystywane są Twoje dane. W takim przypadku zostaniesz poinformowany(-a) przez naszych partnerów ATS, z którymi masz bezpośredni kontakt, o rozpoczęciu takiego przetwarzania. Nasi partnerzy ATS udostępniają nam wyłącznie dane pseudonimizowane, takie jak adres e-mail (w postaci zaszyfrowanej), które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację i które usuwamy natychmiast po utworzeniu odpowiedniego identyfikatora technicznego i pseudonimowego. Takie przetwarzanie ma na celu umożliwienie naszym partnerom ATS dostosowania oferowanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, podczas gdy korzystasz z Internetu (strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje mobilne, przedmioty połączone z siecią itp.). Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje dotyczące podziału obowiązków i odpowiedzialności między partnerami ATS oraz LiveRamp.

III. Kiedy LiveRamp pełni rolę administratora danych, jakie dane osobowe są przetwarzane, na jakiej podstawie prawnej i jak długo są przechowywane?

Streszczenie:

Dla maksymalnej przejrzystości zdecydowaliśmy się przedstawić Ci informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania i okresów przechowywania danych w formie tabelarycznej – szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej.

Kategoria danych
szczegóły
Podstawa prawna
szczegóły
Czas przechowywania
szczegóły
Cele przetwarzania
Pseudonimowe identyfikatory generowane w kontekście ATSZgodaNie przechowujemy tych pseudonimowych identyfikatorówPowiązanie różnych danych i różnych urządzeń dotyczących tej samej osoby poprzez rozpoznawanie
Dane, które przekazujesz nam, korzystając ze swoich prawObowiązek prawnyCzas potrzebny do rozpatrzenia Twojego wniosku i spełnienia Twojej prośby.
Twoje dane będą przechowywane przez dodatkowy okres niezbędny do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych oraz wykonywania naszych praw
Prelucrarea solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile

LiveRamp nie gromadzi żadnych „szczególnych kategorii danych osobowych” (czyli informacji o rasie, pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, orientacji seksualnej, życiu seksualnym, poglądach politycznych, stanie zdrowia, przynależności do związków zawodowych ani danych genetycznych/biometrycznych) ani żadnych danych osobowych zawierających informacje o dzieciach poniżej 16 roku życia.

A. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez LiveRamp 

  • Bezpośrednio identyfikujące dane osobowe

Dane, które przesyłasz nam, korzystając ze swoich praw: W ramach korzystania z Twoich praw (na przykład prawo do sprzeciwu lub dostępu do Twoich danych osobowych) możemy poprosić Cię o podanie określonych danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail, a także – wyłącznie w odniesienia do prawa dostępu – dowód tożsamości. Użyjemy tego dowodu tożsamości tylko do przetworzenia Twojego wniosku o dostęp i po ustaleniu Twojej tożsamości zostanie on usunięty. Jeśli zdecydujesz się nie przekazywać nam tych danych, możemy nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Twój wniosek dotyczący skorzystania z Twoich praw.

  • Pośrednio identyfikujące dane osobowe

Pseudonimowe identyfikatory generowane w kontekście ATS: identyfikatory te są generowane na podstawie zaszyfrowanych adresów e-mail wysyłanych przez naszych partnerów ATS. 

B. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych w celach określonych w sekcji II. A i II. D powyżej. Działania te, w odniesieniu do których jesteśmy administratorem danych, są prowadzone w oparciu o następujące elementy:

  • Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych związanych z zaszyfrowanymi wiadomościami e-mail gromadzonymi za pośrednictwem ATS jest prowadzone przez nas na podstawie zgody. Przestrzegamy również standardów branżowych ustanowionych przez IAB Europe (TCF) i/lub EDAA w stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla dalszych zabezpieczeń dotyczących zgodności oraz środków wdrożonych przez LiveRamp w celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z prawem, uczciwego i przejrzystego, jak opisano w niniejszym dokumencie. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą Twoich danych w dowolnym momencie za pośrednictwem naszej Inspektor ochrony danych.

  • Wypełnienie obowiązku prawnego

Mamy prawny obowiązek wykorzystywania lub przechowywania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy Twój wniosek o wykonanie Twoich praw. 

C. Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy jako administrator danych, przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia naszych usług. 

Pseudonimowe identyfikatory generowane w ramach ATS nie są przechowywane w naszych bazach danych.

W ramach realizacji Twoich praw zachowujemy ścisłe minimum danych pozwalających nam na ustalenie, dochodzenie i obronę naszych praw przed sądem.

IV. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Możemy udostępniać dane pseudonimizowane lub identyfikatory, których używamy, różnym środowiskom reklamowym, jeśli wyraziłeś(-aś) na to zgodę (Partnerzy ATS”), wyłącznie w celu umożliwienia nam synchronizacji z tymi podmiotami, z których każdy działa jako administrator danych.

Możemy również ujawnić dane właściwemu organowi nadzoru lub sądowi, ale tylko w przypadku, gdy jest to dozwolone lub wymagane obowiązującym prawem.

LiveRamp jest spółką międzynarodową, co oznacza, że w ramach naszych usług możemy przekazywać gromadzone przez nas dane innym podmiotom należącym do naszej grupy.  Korzystamy również z usług pewnych usługodawców, którzy pomagają nam w obsłudze naszych systemów informatycznych. 

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych stronom trzecim w przypadku (ewentualnej) sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności gospodarczej lub aktywów na stronę trzecią, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Niektórzy z tych odbiorców znajdują się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”):

1/ które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające taki sam poziom ochrony danych jak kraje EOG,

2/ które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za posiadające odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską na podstawie art. 46 ust.2  RODO, które zapewniają ochronę danych osobowych równoważną jak w krajach EOG. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wykorzystywanych zabezpieczeń, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych naszej spółki.

V. Jakie są Twoje prawa?

Streszczenie:

Zgodnie z przepisami RODO masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia, a także prawo do ograniczenia i żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania wydanej zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na zgodność z prawem czynności przetwarzania, które zostały przeprowadzone na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z naszym Inspektor ochrony danych

Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, masz określone prawa, które zostały przedstawione poniżej. Nie wszystkie z tych praw są bezwzględne i możemy mieć uzasadnione podstawy prawne do odrzucenia Twojego wniosku o skorzystanie z nich, w zależności od okoliczności określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych. 

Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania odpowiedzi, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak jest, masz prawo zażądać dostępu do tych danych osobowych, w tym między innymi do informacji o kategoriach danych osobowych, których dotyczą, celach przetwarzania oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych. W każdym przypadku musimy brać pod uwagę prawa i wolności osobiste innych osób, co oznacza, że prawo to nie jest bezwzględne. Jeśli zażądasz więcej niż jednej kopii przetwarzanych danych osobowych, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, uwzględniającą koszty administracyjne.

Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. W zależności od celu przetwarzania masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym także za pośrednictwem dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w pewnych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku Twoje dane osobowe – z wyjątkiem przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, bądź też w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, a także ze względu na ważny interes publiczny.

Prawo do przeniesienia danych

W pewnych okolicznościach, określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych, masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś(-aś) i które Cię dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a ponadto możesz mieć prawo do przeniesienia tych danych osobowych do innego administratora lub zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W pewnych okolicznościach, określonych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania, chyba że wykażemy, iż istnieją prawnie uzasadnione i ważne powody przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę na przyszłe przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone przed wycofaniem zgody.

LiveRamp podpisała kartę EDAA oraz bierze udział w programie „Your Online Choices”, który pozwala konsumentom dowiedzieć się, w jaki sposób są im pokazywane reklamy ukierunkowane i zdecydować, czy chcą nadal otrzymywać takie oferty. 

Ponadto LiveRamp uczestniczy w programie „ramowych zasad przejrzystości i zgody” organizacji IAB Europe (TCF) i przestrzega jej specyfikacji oraz zasad, co nie zmienia dodatkowych zabezpieczeń zgodności i środków wdrożonych przez LiveRamp w celu zapewnia przetwarzania zgodnego z prawem, uczciwego i przejrzystego, jak opisano w niniejszym dokumencie. Numer identyfikacyjny naszej spółki w tym programie ramowych zasad to 97.

VI. Bezpieczeństwo danych

LiveRamp  dokłada należytej staranności, by chronić Twoje dane osobowe i wdrożyła odpowiednie środki techniczne, organizacyjne oraz fizyczne, aby zapobiec przypadkowej utracie, modyfikacji, ujawnieniu, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych w sposób nieuprawniony. Ponadto ograniczamy wewnętrzny dostęp do Twoich danych osobowych. Udostępniamy je jedynie naszym pracownikom, agentom, kontrahentom i innych stronom trzecim, które mają uzasadnione potrzeby biznesowe w tym celu. Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz spoczywa na nich obowiązek zachowania poufności.

Wdrożyliśmy również procedury postępowania na wypadek podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy zarówno Ciebie, jak i odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu danych, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

VII. Inne informacje

Kliknij tutaj aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych LiveRamp.

Zmiany naszej polityki prywatności: LiveRamp zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany tej polityki w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian obowiązujących przepisów lub zmian w naszych usługach. Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, zostaną opublikowane na tej stronie, na której wyświetlana jest data jej ostatniej aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2024